OM TANKEKUREN


Tankekuren er udviklet til mennesker som ønsker et vedvarende vægttab. En kur der ikke starter med kostomlægning og motionsprogrammer, men langt før dét, nemlig med den mentale sundhed. Kroppen kan sagtens ændres, men vi er nødt til at have hovedet med, hvis det skal lykkes og vare ved.

Oprindeligt opstod Tankekuren i 2010 som et SMS-program i forlængelse af en række workshops Per Rasmussen, fysioterapeut og coach afholdt for overvægtige kvinder i alderen 35-50.

Grundtanken var at gøre det muligt at bidrage til flere menneskers personlige udvikling og samtidig give det enkelte menneske mulighed for at arbejde med tingene selv, uden at trænge sig på.

Det grundliggende princip er at opbygge en relation, der bygge på tillid og tryghed. Det kræver tid og ressourcer at skabe en sådan ramme, men det kontinuerlige fokus på udvikling i små skridt er også det, der afstedkommer de bedste resultater.

Derfor går Tankekuren kort og godt ud på at man over 3 moduler à 30 dage modtager en daglig besked, der fokuserer på en mentale kapacitet, plejer og dyrker de gode tankemønstre og konfronterer de negative tankemønstre der typisk er årsag til vægtproblemer (og i øvrigt flere andre livsstilsproblemer).

Den daglige påmindelse, det gode råd, den lille selvindsigt, de gode huskeregler er det der stille og roligt baner vejen til det succesfulde vægttab, og den i øvrigt mere positive indstilling til livet og de andre udfordringer man kunne have.

En masse små positive skridt, der fører til en stor og vedvarende livsstilsændring!

’Det er min overbevisning at dette redskab kan bidrage til at gøre kommunikationen lettere, og at det kan give endnu større anledning til egenrefleksion hos den livsstilsramte borger og dermed bidrage positivt til personlig udvikling og øget livskvalitet’.

Per Rasmussen, Tankekuren 2016

One Reply to “OM TANKEKUREN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *